Σύμφωνα με πληροφορίες του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS, συνεχίσθηκαν οι διαπραγματεύσεις της Ρωσικής φυτοϋγειονομικής υπηρεσίας Rosselkhoznadzor και της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 19 Γενάρη 2011 στο Βερολίνο.

Σ αυτήν συμμετείχαν εκ μέρους της Ε.Ε. εκπρόσωποι από τα Υπουργεία Γεωργίας των Κάτω Χωρών, της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Ουγγαρίας, η Ισπανία, η Γαλλία, η Δανία και το Βέλγιο, ενώ η χώρα μας έλαμψε δια της απουσίας της.

Όπως αναφέρει ο ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου κ Γ Πολυχρονάκης: «Η ρωσική πλευρά ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στην συνάντηση ότι γενικά δεν έχει αλλάξει δραστικά η κατάσταση σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων φυτικής προέλευσης που εισάγονται από τις χώρες της ΕΕ στη Ρωσική Ομοσπονδία Έτσι, το 2010 τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου δείχνουν ότι σε 833 φορτία (8.700 τόνοι) προϊόντων που αφίχθησαν διαπιστώθηκε υπέρβαση των MRLs φυτοφαρμάκων και παρουσία νιτρικών αλάτων και νιτρωδών σύμφωνα με την ρωσική νομοθεσία , θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των Ρώσων πολιτών.

Το μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω προϊόντων εισήχθη από την Πολωνία (43%), Κάτω Χώρες (18%) και το Βέλγιο (12%). Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις, που τα εγκεκριμένα MRLs της ΕΕ , παραβιάστηκαν (σε 2-45 φορές). Η ανάλυση έδειξε ότι ακόμη και σύμφωνα με τα νέα MRLs φυτοφαρμάκων, 72 εισαγόμενα φορτία ΕΕ εντοπίστηκαν μολυσμένα προϊόντα (1800 τόνους) πριν από την έγκριση των νέων MRLs.

Η σημερινή κατάσταση, συνέχισαν οι Ρώσοι, δείχνει ότι δεν υπάρχει στην ΕΕ κανένα σύστημα ώστε να ελέγχεται η ασφάλεια των τροφίμων φυτικής προέλευσης με μέριμνα των γεωργών και των εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και να παρακολουθείται η συμμόρφωση με τη σχετική Ρωσική νομοθεσία Δεν λήφθηκαν τα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται εναντίον τους τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από τις σχετικές αρμόδιες αρχές των χωρών εξαγωγής.

Οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπέβαλαν αίτηση για την ακύρωση του μέτρου που αφορά τα συνοδευτικά πιστοποιητικά ασφαλείας των φυτικών προϊόντων που εξάγονται από την ΕΕ στην Ρωσία. Ζήτησαν επίσης να αποκατασταθούν ολλανδικά και πολωνικά εργαστήρια, τα οποία έχουν εξαιρεθεί από τον κατάλογο των εργαστηρίων που έχουν εγκριθεί για την έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας.

Η ρωσική πλευρά ενημέρωσε ότι δεν είχε λάβει προτάσεις για πρόσθετα σχετικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν βάσει του μνημονίου που υπέγραψαν τα δύο μέρη το Μάρτιο 2008. Σύμφωνα με το Μνημόνιο οι υπηρεσίες των χωρών της ΕΕ θα πρέπει να διενεργούν ελέγχους (monitoring) των προς εξαγωγή προϊόντων στη Ρωσική Ομοσπονδία, για τα κριτήρια ασφάλειας και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους ελέγχους.

Εκτός όμως από τη Λιθουανία και τη Λετονία κανείς δεν εκτελεί τους ελέγχους αυτούς. Οι αρμόδιες αρχές της Πολωνίας άρχισαν τους ελέγχους από τον Ιανουάριο του 2011. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει παράσχει στην Rosselkhoznadzor το πρόγραμμα για τα μέτρα, με τα οποία θα μπορούσε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις Ρωσικές απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων φυτικής προέλευσης που εισάγονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Η Rosselkhoznadzor συνέστησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει την παρακολούθηση της ασφάλειας των προϊόντων από την αρχική επεξεργασία των σπόρων και των φυτειών, με σκοπό τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προϊόντων από τα φυτοφάρμακα. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει επίσης να παρακολουθούν ότι οι αγρότες και οι εξαγωγείς ακολουθούν τις Ρωσικές απαιτήσεις σχετικά με τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης. Θα πρέπει επίσης να ακολουθείται πρακτική υπογραφής συμφωνιών με τους παραγωγούς των προϊόντων διατροφής που προορίζονται για εξαγωγή προς την Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι επιθυμητή από την Ρωσική πλευρά να ληφθούν υπόψη οι θετικές εμπειρίες από την Τουρκία, την Αργεντινή, τη Γαλλία, τη Λιθουανία και τη Λετονία στον τομέα αυτό.

Η ρωσική πλευρά συμφώνησε με το αίτημα των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραταθεί η χρονική αναστολή των υποχρεωτικών εργαστηριακών ελέγχων της Rosselkhoznadzor για όλα τα προϊόντα που προέρχονται από τους προμηθευτές, οι οποίοι είχαν εισαγάγει επανειλημμένα επιβλαβή προϊόντα.Η απόφαση σχετικά με την καθιέρωση ή ακύρωση μέτρου θα γίνεται με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης εισαγόμενων προϊόντων σύμφωνα με τους νέους κανόνες ασφαλείας. Επομένως, το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες παραβιάζουν επανειλημμένα τις νομικές απαιτήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σε περίπτωση που το μέτρο αυτό εισάγεται ,το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται με το πιστοποιητικό ασφαλείας, ανεξάρτητα από τη χώρα που το προμηθεύει.

Σε περίπτωση που κάποιο εργαστήριο είχε κριθεί ανίκανο να εκδίδει τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να αποκατασταθεί μετά από διορθωτικά μέτρα που έλαβε, καθώς και με μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος πιστοποίησης στο σύνολο της διαδικασίας καθώς και της δειγματοληψίας του προϊόντος.

Τα δύο μέρη παρατήρησαν ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε φιλικό κλίμα και το γεγονός αυτό θα βοηθούσε στην επίλυση του προβλήματος ασφαλείας όσον αφορά τα προϊόντα που εισάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία».

Στην συνέχεια ο κ. Πολυχρονάκης αναφέρει τα εξής: «Εκ των αποτελεσμάτων των ελέγχων κατά το 2010 και των θετικών συμπερασμάτων της εφαρμογής του Μνημονίου μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας, Αργεντινής, Γαλλίας, Λιθουανίας και της Λετονίας θα πρέπει να συζητηθεί θετικά η πρόταση της Ρωσίας για υπογραφή Προσθέτου Πρωτόκολλου Εφαρμογής του Μνημονίου 2008 με την Ε.Ε.

Με αυτό δημιουργείται ένας κατάλογος των προμηθευτών της ΕΕ ο οποίος θα περιλάβει τους εξαγωγείς των κρατών μελών της ΕΕ που εξάγουν φυτικά προϊόντα στη ρωσική ομοσπονδία, με καταγραφή των εξαγομένων προϊόντων και τις τυχόν παραβάσεις θα τις υφίστανται οι παραβάτες εξαγωγείς και όχι το προϊόν (πρόσφατο παράδειγμα ο αποκλεισμός 13 Τούρκων εξαγωγέων προς την Ρωσία αλλά συνεχίζονται οι εξαγωγές από τους υπόλοιπους).

Προτρέπουμε τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας μας, κυρίως το ΥΠ.Α.Α.Τ., όπως συμμετέχουν σε παρόμοιες επαφές με τους Ρώσους και να διαπραγματευθούν βελτίωση κάποιων εκ των υφιστάμενων όρων του Μνημονίου έστω και διμερώς για την ομαλοποίηση του εξαγωγικού εμπορίου οπωροκηπευτικών της Χώρας μας προς την Ρωσία που είναι εκ των κυριοτέρων αγοραστών με τάσεις αύξησης των».