Την επιχορήγηση του Ο.Α.Κ. για το έργο της ύδρευσης Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα του Αποσελέμη υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Οδ. Κωνσταντινόπουλος.

Το ποσό, όπως δημοσιεύεται στη Διαύγεια, είναι της τάξεως των 18,577.03 ευρώ, εντάσσεται στην κατηγορία των έργων από τη χρηματοδότηση και κατανομή του ΕΣΠΑ, φορέας χρηματοδότησης το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων και όπως περιγράφεται στην απόφαση πρόκειται για «επιχορήγηση του Ο.Α.Κ. για το έργο: Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου».

Υπόλογος για το έργο είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.