Στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 3/12/2014
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 89204/28-11-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1) Έγκριση θέσεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) για την περίοδο 2014-15 {Δήμαρχος}
2) Ορισμός νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών Κοινής Επιτροπής και Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων, ως εκπροσώπων του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}
3) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για δημιουργία νέου ΚΑΕ για εργασίες συντήρησης μόνωσης κλειστού γυμναστηρίου στο Καμπάνι Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}
4) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για δημιουργία νέου ΚΑΕ για προμήθεια καλαθιού για γερανοφόρο όχημα υπηρεσίας πρασίνου {Αλεξανδράκης}
5) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για δημιουργία νέου ΚΑΕ που θα αφορά "Εργασίες αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας 2014 {Αλεξανδράκης}
6) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση ΚΑΕ για τη λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας {Αλεξανδράκης}
7) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση κωδικών που αφορούν φωτισμό και κίνηση {Αλεξανδράκης}
8) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση ΚΑ εξόδων λοιπές επιστροφές {Αλεξανδράκης}
9) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση ΚΑ εξόδων για την κάλυψη των αναγκών αναβάθμισης λειτουργικών συστημάτων {Αλεξανδράκης}
10) Προσφυγή διαδικασίας απευθείας ανάθεσης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για ανάγκες του προσωπικού Δήμου Χανίων (κατηγορίες 1 & 4) {Αλεξανδράκης}
11) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στην Σταυρούλα Λιονάκη {Αλεξανδράκης}
12) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στην Πασπάτη Σταματία του Θεοδοσίου {Αλεξανδράκης}
13) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων {Φραγκάκης}
14) Συνδιοργάνωση του Δήμου Χανίων με τη διεθνή ιατρική ανθρωπιστική μη Κυβερνητική Οργάνωση "Γιατροί του Κόσμου" - Ελληνική Αντιπροσωπεία της δράσης με τίτλο Λίγο Γάλα για πολλά παιδιά {Φραγκάκης}
15) Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Γενικού Νοσοκομείου Χανίων "Άγιος Γεώργιος" για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας {Φραγκάκης}
16) Έγκριση επιχορήγησης του πολιτιστικού σωματείου "Σύνδεσμος για την διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη" για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων {Περράκη}
17) Έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τη βράβευση με τη Γαλάζια Σημαία υποψηφίων ακτών του Δήμου Χανίων, για το έτος 2015 {Μαράκης}
18) Μεταβίβαση άδειας περιπτέρου στη σύζυγο ως νόμιμη κληρονόμος {Μαράκης}
19) Έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στάσιμης καντίνας σε δημοτικό χώρο {Μαράκης}
20) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χανίων 2013» {Κεμεσίδης}
21) Αποζημίωση γης και επικειμένων στο Ο.Τ. 1190 του Σχεδίου Πόλεως "Κόκκινο Μετόχι - Χρυσοπηγή" {Φραγγεδάκης}
22) Πληρωμή δικαστικών εξόδων αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας Περδικάκη Γεωργίου του Θεοδώρου του Σχεδίου Πόλεως Χαλέπα {Φραγγεδάκης}