Μερίδιο από τα 4,35 δις. ευρώ που διατίθενται μέσω του προγράμματος NER 300 σε εταιρείες που αναλαμβάνουν καινοτόμες επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Διακράτησης και Αποθήκευσης άνθρακα( Carbon Capture & Storage, CCS), διεκδικεί μεγάλο project που σχεδιάζεται στο Λασίθι και αφορά την κατασκευή ηλιοθερμικού σταθμού ισχύος 50MW.

Το έργο που σχεδιάζεται για την Κρήτη, θα υλοποιηθεί από την κοινοπραξία της εταιρείας Nur Energie με τον όμιλο της Motor Oil Hellas.

Η Nur είναι εταιρεία που εξειδικεύεται στην τεχνολογία των ηλιοθερμικών και συμμετέχει στο project Desertec που στοχεύει στην εκμετάλλευση της Σαχάρας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Μάλιστα το ηλιοθερμικό πάρκο που θα κατασκευαστεί στην Αν. Κρήτη   φιλοδοξεί να κάνει χρήση της ίδιας τεχνολογίας με εκείνη των έργων που αναπτύσσονται στη Β. Αφρική καθώς και στην Καλιφόρνια.

Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι η ακτινοβολία του ήλιου χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας  που εν συνεχεία αποτελεί το πρωτογενές υλικό για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Το project που έχει σχεδιαστεί για το νησί θα ανταγωνιστεί 78 ακόμα επενδυτικά σχέδια από όλη την Ευρώπη και 2 από την υπόλοιπη Ελλάδα και συγκεκριμένα επενδύσεις σε ΑΠΕ στη Φλώρινα και τη Μεγαλόπολη.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα NER 300

Το NER 300 τροφοδοτείται με κεφάλαια από την πώληση συνολικά 300 εκατ. δικαιωμάτων, μέσω του συστήματος εμπορίας ρύπων στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας μαζί με άλλες χώρες που μετέχουν  στο Πρωτόκολλο του Κιότο.

Στο σύστημα αυτό, ως γνωστόν, μετέχουν οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής αλλά και οι βαριές βιομηχανίες οι οποίες καλούνται να αγοράζουν δικαιώματα εκπομπής ρύπων.

Στόχος δηλαδή είναι μέσω του «φόρου» που καταβάλουν οι βιομηχανίες για τις εκπομπές που εκλύουν, να χρηματοδοτούνται πιλοτικά έργα εμπορικής επίδειξης σε συγκεκριμένες τεχνολογίες, από ιδιώτες επενδυτές.

Ο ι εταιρείες που εισάγουν καινοτόμα επενδυτικά έργα για την παραγωγή ενέργειας και την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα.