Εργαστήριο για την υποστήριξη της λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης της Κρήτης από την Π.Ο. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.

Στο εργαστήριο στο οποίο συμμετείχαν στελέχη της υπηρεσίας και μέλη των Δ.Σ. των ΚΟΙ.Σ.Π.Ε από των τεσσάρων Νομών της Κρήτης, κατεγράφησαν και συζητήθηκαν τα προβλήματα που σημειώνονται, προτάσεις επίλυσης τους καθώς και οι προοπτικές για την ανάπτυξη δράσεων που αφορούν και στην απασχόληση των χρηστών ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της αποσυλοποίησης.