Το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα, «Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση των Γυναικών Σήμερα» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης,  για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, με τίτλο:  «Παγκρήτια Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης»

Το Σχέδίο Δράσης χρηματοδοτείται μέσω της πράξης 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) “Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 στο Επιμελητήριο Λασιθίου, οδός Ι. Κουνδούρου 17.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη/εξέλιξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η ένταξη και η επανένταξη γυναικών στην αγορά εργασίας.

Πληροφορίες: Έλενα Γρηγοριάδη, Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, τηλέφωνο 2810-247046, e-mail: [email protected] web: www.dipagyk.gr