Με μια επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Πάρη Κουκουλόπουλο, επανήλθε σήμερα, Τρίτη 2/12 ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Απόστολος Βουλγαράκης, στην ανάγκη αξιοποίησης του κατασκευασμένου Φράγματος Βαλσαμιώτη και υλοποίησης των μελετηθέντων Φραγμάτων επί του Ποταμού Ταυρωνίτη για την αντιμετώπιση του σημαντικού ελλείμματος αρδευτικού νερού στην ευρύτερη περιοχή Αγυιά-Πλατανιά-Κολυμβάρι-Κίσσαμος, όπως και της Λιμνοδεξαμενής Χρυσοσκαλίτισσας.

Συγκεκριμένα ο κ. Βουλγαράκης αναφέρει τα εξής στην επιστολή του:

«Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

1. Κατά την επίσκεψή σας στο Ηράκλειο και τη σύσκεψη που ακολούθησε την 25-11-2014 και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις σας ( Εφημερ. "Χανιώτικα Νέα" 25-11-2014) υποσχεθήκατε ότι αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα τρία μεγάλα έργα της Κρήτης : Η εκτροπή του Πλατύ Ποταμού που περιμένει το Ρέθυμνο και η Μεσσαρά και τα έργα Λιθίνες Λασιθίου και Ταυρωνίτη Χανίων.

2. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, ειδικότερα για τα έργα του Ποταμού Ταυρωνίτη Χανίων για τα οποία αναφερθήκατε στην παραπάνω σύσκεψη, σας θέτουμε υπόψη ότι τα αιτήματα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ( Π.Ε.Χ.) για τα έργα αυτά διατυπώθηκαν στο σχετ. (α) έγγραφό μας προς τον Υπουργό Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γ. Κουρασμάνη, το οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα, επειδή εκ παραδρομής δεν το είχαμε κοινοποιήσει και σε εσάς. Τα αιτήματά μας αναφέρονται στην ανάγκη άμεσης κάλυψης του σημαντικού ελλείμματος διαθέσιμων υδατικών πόρων που παρατηρείται στα αρδευτικά δίκτυα που κατασκεύασε και λειτουργεί επιτυχώς ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. ( νυν Ο.Α.Κ. Α.Ε.) στην ενδοχώρα της περιοχής Αγυιά - Πλατανιά - Κολυμβάρι - Κίσσαμος. Το έλλειμμα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί τα φράγματα του Ποταμού Ταυρωνίτη που προβλέπονται στο από το έτος 1978 εγκεκριμένο "Γενικό Σχέδιο Αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού Δυτ. Κρήτης" ( Μελετητές Π. Παυλάκης, Τετρακτύς κ.α. ).

3. Τα απαιτούμενα προς υλοποίηση υδραυλικά έργα για κάλυψη του σημαντικού αρδευτικού υδατικού ελλείμματος στην ενδοχώρα της παραπάνω περιοχής της Π.Ε.Χανίων αναφέρονται αναλυτικά στο σχετ. (α) έγγραφό μας προς τον Υπουργό Α.Α.&ΤΡ κ. Γεώργιο Κουρασμάνη είναι δε περιληπτικά τα επόμενα :

α. Φράγμα Βαλσαμιώτη και Αγωγός ND 600 mm μήκους 6.700 m μεταφοράς του νερού στη Δεξαμενή 2.Δ3 Πατελαρίου.

Το φράγμα έχει κατασκευασθεί, η χωρητικότητά του είναι 5 εκατομ. m3 και ο ετήσιος απολήψιμος όγκος νερού είναι επίσης 5 εκατομ. m3. Η πλήρωση του φράγματος με νερό έχει αρχίσει πλην όμως για την αξιοποίησή του απαιτείται η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού μέχρι τη δεξαμενή 2.Δ3 Πατελαρίου από την οποία θα ενισχύεται με νερό ο δυτικός κύριος αγωγός μέχρι Κολυμβάρι ο οποίος θα τροφοδοτεί δεξαμενές και κατασκευασμένα αρδευτικά δίκτυα έκτασης 42.000 στρεμ.

Ήδη ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. εκπονεί την Οριστική Μελέτη του ως άνω αγωγού ενώ έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών του όρων.

Επισημαίνεται ότι το "Ενιαίο Έργο Φράγμα Βαλσαμιώτη - Αγωγός Μεταφοράς Νερού" έχει ήδη περιληφθεί στον τελικό "Κατάλογο Προγραμματιζόμενων Έργων" ο οποίος συνοδεύει το υπό έγκριση "Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης ( GR 13 ) που είναι προϋπόθεση για την ένταξή του σε Επιχειρησιακά Προγράμματα για την υλοποίησή του. Τούτο έγινε έπειτα από το με ΑΠ 122246 / 01-10-2014 έγγραφό μας προς την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ με το οποίο ζητήσαμε όπως τα δύο αναγραφόμενα έργα στον "Κατάλογο" - Ιουλίου 2014 "Φράγμα Βαλσαμιώτη" και "Αγωγός διασύνδεσης φράγματος με το αντλιοστάσιο Πατελαρίου" ενοποιηθούν σε ένα έργο με τίτλο "Φράγμα Βαλσαμιώτη και Αγωγός μεταφοράς του νερού στην κεντρική δεξαμενή Πατελαρίου για την ενίσχυση με νερό των αρδευτικών δικτύων 42.000 στρεμ. στην περιοχή Αγυιά - Πλατανιάς - Κολυμβάρι". Είχαμε συντάξει και με το ίδιο έγγραφό μας αποστείλαμε τόσο την αξιολόγηση του φράγματος Βαλσαμιώτη κατά τη διαδικασία του άρθρου 4, παράγρ. 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η οποία παρά το γεγονός ότι ζητείτο στους διαδοχικούς "Καταλόγους Προγραμ. Έργων κλπ." δεν είχε μέχρι τότε αποσταλεί, όσο και τη νέα περιγραφή του αγωγού με τις ορθές διαστάσεις του.

Κατόπιν των παραπάνω και έπειτα από πρότασή μας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης θα σας αποστείλει το ταχύτερο την Οριστική Μελέτη του Αγωγού Φράγμα Βαλσαμιώτη - Δεξαμενή 2.Δ3 Πατελαρίου μαζί με την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών του όρων και θα σας ζητήσει την ένταξη του έργου του αγωγού στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου σας, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η ένταξή του στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης του Σ.Ε.Σ. 2014-2020 επειδή τούτο έχει πολύ μικρό προϋπολογισμό.

Έτσι μόνο θα καταστεί δυνατή η κατασκευή του αγωγού από το Φράγμα Βαλσαμιώτη στη δεξαμενή 2.Δ3 Πατελαρίου και επομένως θα αξιοποιηθεί το σε λειτουργία Φράγμα Βαλσαμιώτη.»