Την ικανοποίησή του εκφράζει ο πρώην ευρωβουλευτής Σπύρος Δανέλλης για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου να ακυρώσει τον πολυσυζητημένο διαγωνισμό ανάθεσης για τη λειτουργία του εργοστασίου βιοξήρανσης των απορριμμάτων και να προχωρήσει η σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας με στόχο την τροποποίησή του σε μονάδα μηχανικής διαλογής.

Ο κ. Δανέλλης αναφέρει στην ανοιχτή επιστολή του προς το Δ.Σ. του Δήμου Ηρακλείου και τον ΕΣΔΑΚ ότι η συγκεκριμένη απόφαση υπηρετεί τη λογική, το δημόσιο συμφέρον αλλά και την αμφισβητούμενη διαφάνεια στο κομμάτι του διαγωνισμού καλώντας το Δ.Σ. του ΕΣΔΑΚ να αποδεχτεί την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Παράλληλα ο πρώην ευρωβουλευτής σημειώνει ότι η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας πλαίσιο 98/2008 για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ο εθνικός νόμος για την ανακύκλωση κάνουν ουσιαστικά απαραίτητη την τροποποίηση της λειτουργίας και της φιλοσοφίας για την επεξεργασία των απορριμμάτων, εξηγώντας:

«Στην αναθεώρηση της οδηγίας του 98/2008 προβλέπονται εκτός των άλλων και τα εξής:
-Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας σε 80% έως το 2030, με ενδιάμεσους στόχους 60% έως το 2020 και 70% έως το 2025.

-Ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων τουλάχιστον στο 70% έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων στόχων για συγκεκριμένα υλικά.

-Απαγόρευση της υγειονομικής ταφής ανακυκλώσιμων πλαστικών, μετάλλων, γυαλιού, χαρτιού και χαρτονιού και των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων έως το 2025, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθήσουν να εξαλείψουν σχεδόν ολοκληρωτικά την υγειονομική ταφή μέχρι το 2030.

-Προώθηση των άμεσων επενδύσεων μόνο σε επιλογές διαχείρισης των αποβλήτων στη κορυφή της ιεραρχίας των αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση).
Στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση την περασμένη εβδομάδα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
-Υποχρεωτική χωριστή συλλογή τεσσάρων ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας σε χαρτί, γυαλί, πλαστικό και μέταλλο.

-Υποχρεώσεις χωριστής συλλογής φορέων λειτουργίας μεγάλων χώρων συνάθροισης κοινού και μέσων μαζικής μεταφοράς για χαρτί, γυαλί, πλαστικό και μέταλλο.

-Υποχρέωση επίτευξης σε εθνικό επίπεδο της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων κατά min 5% μέχρι το 2015 και κατά min 20% μέχρι το 2020.

Από τα παραπάνω φαίνεται πως η πολιτική της Ε.Ε. και βεβαίως και της χώρας μας, απομακρύνεται από τη σύμμικτη διαχείριση των απορριμμάτων, αφού τίθενται υψηλότεροι στόχοι ποσοτικά και ποιοτικά ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης.

Γι’ αυτό θα μεταβούμε άμεσα σε τέσσερις κάδους ανακύκλωσης και, για πρώτη φορά, χωριστής συλλογής οργανικών. Η μη επίτευξη των νέων στόχων στα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα συνεπάγεται βεβαίως οικονομικές ποινές για τη χώρα. Έτσι η τροποποίηση της μονάδας βιοξήρανσης, ώστε να μπορεί να γίνεται προεπεξεργασία προς ανάκτηση καθαρών υλικών όπως χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και μετάλλων, θα την καταστήσει επιτέλους χρήσιμη.

Να υπενθυμίσω εδώ ότι η παντελής αποτυχία διαχείρισης της πρότασης για απροσδιόριστης μεθοδολογίας κεντρική μονάδα στην Αγία Βαρβάρα (φλερτ με καύση), οδήγησε στην παράλογη εμφάνιση της μονάδας βιοξήρανσης στο Ηράκλειο. Είναι βέβαιο πως εν όψει και της μετάβασης σε ένα χρόνο, στον ενιαίο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, η λειτουργία της υπηρεσίας πρέπει να εναρμονιστεί με τους στόχους και τη φιλοσοφία που η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει.

Η ευθύνη της υπηρεσίας βεβαίως περιορίζεται στο να συμβουλεύει τους αιρετούς και να υποστηρίζει με τεχνοκρατική επάρκεια τις αποφάσεις τους. Η πολιτική ευθύνη των επιλογών που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, ανήκει εξ ολοκλήρου στους αιρετούς.

Τέλος, σχετικά με τη μονάδα βιοξήρανσης, ας γίνει κατανοητό πως αν το παραγόμενο προϊόν (SRF) δεν καταλήγει σε παραγωγή ενέργειας (ενεργειακή ανάκτηση) δεν επιτελεί τον σκοπό για τον οποίο διατέθηκαν (15+9) = 24 εκατομμύρια ευρώ, συν όσα άλλα εκατομμύρια απαιτηθούν για τη συνέχιση λειτουργίας της άσκοπης αυτής επένδυσης. Και η ταφή του προϊόντος στους Πέρα Γαλήνους που προφανώς δεν παράγει ενέργεια, αλλά ούτε και η καύση του στις υψικαμίνους της Αττικής ή της Κύπρου, που κάποιοι προτείνουν παραβλέποντας τα δυσθεώρητα κόστη μεταφοράς και καύσης, συνιστά ενεργειακή ανάκτηση.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι σαφής επ’ αυτού. Σύμφωνα με αυτήν η βιοξήρανση χωρίς ενεργειακή απόδοση είναι στον αέρα. Απόλυτος καπνός».