Από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν τα Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας περιόδου ΜαΪου 2014.

Τα Πιστοποιητικά μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων (Γκερόλα 48Β στον 4ο όροφο, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων), με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους (εφόσον είναι ανήλικοι) είτε από άλλο πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο.