Στα πλαίσια των ενημερωτικών εκδηλώσεων που οργανώνει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για τη 3η προκήρυξη του προγράμματος Προσέγγιση Leader προσκαλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές:

1. Στον Σκινέ του Δήμου Πλατανιά (Πολιτιστικό Κέντρο Σκινέ Ιουλιανός Τσιράκης) την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, στις 6,30 το απόγευμα.
2. Στις Βρύσες του Δήμου Αποκορώνου (Δημαρχείο Αποκορώνου) την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014, στις 7.00 το απόγευμα.

Επισημαίνεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/2010, που αναφέρεται στις διαδικασίες δημοσιοποίησης των προκηρύξεων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων προς επιχορήγηση, είναι η 20η Ιανουαρίου 2015