Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

Γ. Απάντηση σε επερωτήσεις:

α) του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Σπυρόπουλου Γεωργίου με θέμα: «Αποζημίωση παραγωγών λόγω καταστροφής των προϊόντων τους από ακραία καιρικά φαινόμενα».

β) του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Λεονταράκη Ιωάννη με θέμα: «δράσεις για την Τουριστική προβολή της Κρήτης».

1.ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2015, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 418/30-9-2014 σε ορθή επανάληψη έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου.
- (εισηγητής ο κ. Βαμιεδάκης Μιχαήλ, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Τουρισμού )

1.2 Τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης (ΣΔ) 2014 – ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 149024/01-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.
- (εισηγήτρια η κα. Μιχελέτου – Μπαζοπούλου Στυλιανή Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.).

1.3 Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στη διεθνή έκθεση «International Green Week», από 16-25/1/2015 στο Βερολίνο – Γερμανία και στην έκθεση «2η ΕΞΠΟΤΡΟΦ» από 30 /01 - 02 /02 2015, στην Αθήνα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Κ. κα Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ)

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, ειδικότητας ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας (Επόπτες Δημόσιας Υγείας) και ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης Π.Κ.

2.2 Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης Π.Κ.
- (εισηγήτρια η κα Ελευθερίου Χρύσα, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας)

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε Διεθνείς Οργανισμούς (CRPM και ΕΟΕΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
- (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος Π.Σ. στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων)

3.2 Άνοιγμα Λογαριασμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου «SAVE»-Καταπολέμηση της Βίας στην Ευρώπη» και μεταφορά ποσού 8.596,74 ευρώ της ιδίας συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης σε αυτόν, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
- (Εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

4. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των παρακάτω συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου: 11/07-09-2014, 12/15-09-2014, 13/09-10-2014, 14/12-11-2014 και 15/12-11-2014.
- (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης)