Ευρεία σύσκεψη για τα Κέντρα Υγείας, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αλλά και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η συνάντηση, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ξεκινάει στις 11 το πρωί ενώ έχουν κληθεί να συμμετέχουν οι διοικητές, οι διοικητικοί διευθυντές, οι υποδιευθυντές οικονομικών τμημάτων, οι προϊστάμενοι πληροφορικής, οι υπεύθυνοι γιατροί και οι προϊστάμενοι εξωτερικών ιατρείων όλων των νοσοκομείων της Κρήτης, καθώς και οι συντονιστές διευθυντές των κέντρων υγείας, ο ανάδοχος έργου ΟΠΣΥ Κρήτης και οι συνεργάτες ΕΣΔΥ 7ης ΥΠΕ Κρήτης.