Η υπηρεσία Ύδρευσης Δήμου Αποκόρωνα ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου από τις 7:00 έως 13:00 θα διακόπτεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η κυκλοφορία στην διασταύρωση

από Καλύβες προς Αλμυρίδα

και Τσιβαρά προς Αλμυρίδα,

λόγω εργασιών επισκευής στο δίκτυο ύδρευσης.