Δείτε τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων της Κρήτης.

Δημοσιεύονται τα πρωτοσέλιδα τα οποία αποστέλλονται με ευθύνη των ίδιων των εφημερίδων.