Από την Τρίτη ξεκινά η διαδικασία ανανέωσης των καρτών κυκλοφορίας ΑμΕΑ με τις οποίες δικαιούνται μισό εισιτήριο για υπεραστικές διαδρομές και δωρεάν μεταφορά για αστικές μετακινήσεις.

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2010 ορίζεται η 15η Ιουλίου 2011.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Α) Για ανανέωση καρτών:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου.

2) Νέα γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής,ή απόφαση Δ/κού Δ/ντή ασφαλιστικού Φορέα όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% σε περίπτωση που έχει λήξει η διάρκεια ισχύος της. (Ισχύει και για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που μπορούν να ζητήσουν την απόφαση αναπηρίας  τους από το ΚΕΠ της περιοχής τους, αν δεν την έχουν και θα μπορούν να ανανεώνουν και τα δελτία τους από τις 20 -6-2011 από την ίδια υπηρεσία.)

3) Αστυνομική ταυτότητα.(Φωτοτυπία)

4) Μία πρόσφατη φωτογραφία ,αν η προηγούμενη είναι κατεστραμμένη ή έχει
απολεστεί η κάρτα.

5)Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το έτος  2010 η στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει. Εξαιρούνται οι ολικά τυφλοί (Ισχύει μόνο για την αστική συγκοινωνία).

6)Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας.

Β)Για έκδοση καρτών

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου
ατόμου.

2)Γνωμάτευση ΥγειονομικήςΕπιτροπής ή απόφαση Δ/κού Δ/ντή ασφαλιστικού Φορέα όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας  (τουλάχιστον 67%). (Ισχύει και για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που  μπορούν να ζητήσουν την απόφαση αναπηρίας αν δεν την έχουν, από το ΚΕΠ  της περιοχής τους και να τους χορηγηθεί το δελτίο από την ίδια υπηρεσία).

3)Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑΜΕΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας
των Δήμων, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης Θα πρέπει όμως να προσκομίζουν το τελευταίο απόκομμα πληρωμής τους.

4)Αστυνομική ταυτότητα. (Φωτοτυπία)

5)Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Οικονομικής Εφορείας για το έτος 2010 ή στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει.(Ισχύει  μόνο για δωρεάν μετακίνηση με την αστική συγκοινωνία).

6)Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ με δείκτη  Νοημοσύνης 30 και κάτω που δικαιούνται δελτίο συνοδού, πρέπει να  συνυποβάλλουν τρείς (3) ίδιες φωτογραφίες του δικαιούχου.

7)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου Διαμονής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες:

α)Στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής  Ενότητας Χανίων (τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Ηρώων Πολυτεχνείου 11 στα τηλέφ.2821344231 -228.

β)Στα Κ.Ε.Π. της περιοχής τους.

΄