Συνάντηση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου θα έχει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας με φορείς και πολιτικούς άρχοντες του Νησιού, την Δευτέρα 6 Ιουνίου και ώρα 13:30.

Τα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος είναι τα εξής:

1)Τροποποίηση – επανεξέταση της αρ. 12/2001 απόφασης επιτροπής περιβάλλοντος και χωροταξίας που αφορά στην «έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για το έργο: «Λειτουργία δύο αρδευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Εμπάρου, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Βιάννου, στις θέσεις: GP2: Χ=626227,2, Ψ=3885989,3 και GP3: Χ=626489,9, Ψ=3885837,9», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: 7791/30-05-2011 σε ορθή επανάληψη σχετική εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηρακλείου.


Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002, της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003), για τα παρακάτω έργα:

2)«Επέκταση δραστηριότητας μονάδας παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων και κονιαμάτων με προσθήκη άλεσης έτοιμου / επεξεργασμένου κλίνκερ για παραγωγή τσιμέντου» της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΓΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε» στη θέση «Λατζιμάς» Δ.Ε. Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνου Π.Ε. Ρεθύμνης, σύμφωνα με αριθ. πρωτ.: 186822/06-05-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

3) «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Σπηλίου, Δήμου Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης» σύμφωνα με αριθ. πρωτ.: 1452/28-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

4) «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και δίκτυο αποχέτευσης Τυμπακίου Δήμου Φαιστού, Ν. Ηρακλείου», σύμφωνα με αριθ. πρωτ.: 572/26-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού 

5) «Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός - Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων με φυσικά συστήματα, οικισμού Αφρατίου Δήμου Βιάννου, Ν. Ηρακλείου», σύμφωνα με αριθ. πρωτ.: 962/14-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού 

6)«Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός – Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων με φυσικά συστήματα οικισμού Συκολόγου Δ. Βιάννου» Ν. Ηρακλείου» σύμφωνα με αριθ. πρωτ.: 963/14-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

7)«Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός – Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων με φυσικά συστήματα οικισμού Μάρθας Δ. Βιάννου» Ν. Ηρακλείου» σύμφωνα με αριθ. πρωτ.: 964/26-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού 

8)«Υφιστάμενη Υπεραγορά τεχνικού και οικιακού εξοπλισμού, μετά από τη σχεδιαζόμενη αλλαγή χρήσης τμήματος (υπόγειας) αποθήκης της σε βουλκανιζατέρ» ιδιοκτησίας «PRAKTIKER HELLAS S.A.» στη θέση «Ρουσσές» στο Ο.Τ. 117 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου σύμφωνα με αριθ. πρωτ.: 1587/19-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού 

9)«Yφιστάμενο συγκρότημα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος αδρανών υλικών, μαρμαρόσκονης & υποπροϊόντων αυτής, παραγωγής ασφαλτομίγματος (υπό εγκατάσταση) καθώς και συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων και ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων, ιδιοκτησίας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.», στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού, Δ. Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου» σύμφωνα με αριθ. πρωτ.: 45/19-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

10)«Παιδικές κατασκηνώσεις «ΧΩΡΑ ΛΩΤΟΦΑΓΩΝ» δυναμικότητας 480 ατόμων ιδιοκτησίας «Κυριακάκης Ηρακλής Α.Ε.» στη θέση «Άλογο» εκτός ορίων οικισμού «Αγριανά» Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου» σύμφωνα με αριθ. πρωτ.: 1310/27-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

11)«Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση GP8: Χ=638638, Ψ=3876770 Δήμου Βιάννου, ΠΕ Ηρακλείου» σύμφωνα με αριθ. πρωτ.: 711/09-05-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

12) «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση GP7: Χ=634414, Ψ=3874903 Δήμου Βιάννου, ΠΕ Ηρακλείου» σύμφωνα με αριθ. πρωτ.: 698/10-05-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

13) «Λειτουργία δύο αρδευτικών γεωτρήσεων στις θέσεις Λιβάδια (Γ1:Χ=626140, Ψ=3884798) και Στεροβύζι (Γ2: Χ=626513, Ψ=3885053), Δήμου Βιάννου, ΠΕ Ηρακλείου», σύμφωνα με αριθ. πρωτ.: 710/09-05-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.