Πρόσκληση σε φορείς των Χανίων να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την κατάρτιση του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, απευθύνει η δημοτική αρχή.

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός στρατηγικού Σχεδίου – Προγράμματος που θα συντονίσει Εθνικές – Περιφερειακές Αρχές, τις Υπηρεσίες του Δήμου των Παραγωγικών – Επιστημονικών φορέων και της Κοινωνίας των Πολιτών του τοπικού συστήματος εξασφαλίζοντας την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και συμφωνία τους.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται εγγράφως στο e‐mail:t‐[email protected] και οι δημότες καλούνται να προτείνουν:

α) Δράσεις‐έργα που πιστεύετε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2014‐2019.
β) Δράσεις ή έργα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών Δήμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής:

Η κατάρτιση και υιοθέτηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί κορυφαία πολιτική λειτουργία της Δημοτικής Αρχής, οποία διαμορφώνει τη στρατηγική και τις πολιτικές ανάπτυξης για τα επόμενα 5 χρόνια.

Θεωρώντας ότι η διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος της Νέας Δημοτικής Αρχής δεν είναι μια απλή παράθεση προγραμματικών θέσεων, αλλά μια συμμετοχική δημοκρατική διαδικασία, επιθυμούμε τη συμμετοχή και συμβολή σας στο έργο της σύνταξης του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου Χανίων.

Στόχος μας είναι η κατάρτιση του 5ετούς Προγράμματος του Δήμου μας να αποτελέσει σοβαρό βήμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων της Τοπικής – Περιφερειακής Ανάπτυξης. Να χαράξουμε τις νέες στρατηγικές για το Δήμο μας μακροπρόθεσμα, διαμορφώνοντας το όραμά μας και σχεδιάζοντας ένα ρεαλιστικό Πρόγραμμα με βάση τα δυνατά και αδύνατα σημεία μας, τις ευκαιρίες και του κινδύνους, όπως αναλύονται στο εσωτερικό – εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας του.

Η χώρα μας βγαίνει βαθιά πληγωμένη από την μεγαλύτερη σε διάρκεια και βάθος οικονομική κρίση που έχει γνωρίσει μεταπολεμικά. Αυτό μας οδηγεί στη ανάγκη να αξιολογήσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Μεταφερόμενο σε επίπεδο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και με ενισχυμένους τους ρόλους του Δήμου μας σαν σημαντικού πλέον αναπτυξιακού εργαλείου Τοπικής Ανάπτυξης ‐ κυβέρνησης, καλούμαστε να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση του παρόντος και του μέλλοντος μας.

Η συμμετοχή σας από την πρώτη φάση στη διαμόρφωση του Προγράμματος μέχρι και την τελική φάση της διαβούλευσης πριν από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνεται αναγκαία.

Ο σκοπός μας είναι η διαμόρφωση ενός στρατηγικού Σχεδίου – Προγράμματος που θα συντονίσει Εθνικές – Περιφερειακές Αρχές, τις Υπηρεσίες του Δήμου των Παραγωγικών – Επιστημονικών φορέων και της Κοινωνίας των Πολιτών του τοπικού μας συστήματος εξασφαλίζοντας την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και συμφωνία τους.

Σας καλούμε να υποβάλλεται εγγράφως τις προτάσεις σας στο e‐mail:t‐[email protected] και να μας προτείνετε:

α) Δράσεις‐έργα που πιστεύετε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2014‐2019.
β) Δράσεις ή έργα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών Δήμου.

Λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014‐ 2019, οι απαντήσεις σας θα πρέπει να αποσταλούν το συντομότερο δυνατό.

Ο Δήμαρχος Χανίων
Αναστάσιος