Θέματα που αφορούν την νέα Προγραμματική Περίοδο (ΣΕΣ) 2014-2020 και η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Μεσογειακό Αρχιπέλαγος (GECT ARCH-MED), που συνήλθε στη Περιφέρεια Κρήτης.

Στον Όμιλο Συνεργασίας συμμετέχουν η Κύπρος, η Κρήτη, τα Νησιά Βαλεαρίδες τα Μικρά Νησιά της Ιταλίας, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Σικελίας και οι περιφέρειες της Σικελίας και Σαρδηνίας. Ο ΕΟΕΣ ουσιαστικά αποτελεί ένα «μεσογειακό δίκτυο συνεργασίας».

Στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας Αρχιπέλαγος συμμετέχει και εκπροσωπεί την Περιφέρεια Κρήτης ο Γιώργος Αλεξάκης Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, ο οποίος τόνισε την ανάγκη να αποκτήσει το δίκτυο αυτό μια ιδιαίτερη-εξειδικευμένη «ταυτότητα» και να «καλλιεργήσει» ελκυστικότητα και νέες δραστηριότητες.