Ανακούφιση σε εκατοντάδες μητέρες που εργάζονται και έχουν μικρά παιδιά αναμένεται να δώσει πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με την οποία, προτίθεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών αλλά και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών, μέσω του Δημ. Οργαν. Προσχολικής Αγωγής και της Κοινωφελούς Επιχείρησης αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γυναίκες, που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία, και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Στο Δήμο Ηρακλείου δομές αντίστοιχες θα είναι οι Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στην εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α)  να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή

β)  να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης),ή

γ)  να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., ή

δ)  να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά το διάστημα 06/2009– 06/2011.

Οι ακριβείς προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά θα ανακοινωθούν από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. και με νεώτερη ανακοίνωση του Δήμου.

 

Πληροφορίες για τους δικαιούχους του προγράμματος, τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν εφόσον ο ΔΟΠΑΕΗ ενταχθεί στο πρόγραμμα της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» από τους παρακάτω συνδέσμους:

o   Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.  Τηλέφωνο : 2105214600  E-mail: www.eetaa.gr

o   Από τα ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου

o   Από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr

o   Από το ΔΟΠΑΕΗ τηλ: 2810300100 &2810300090

o   Από τους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΠΑΕΗ