Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ., στο Δημαρχείο στο Γεράνι, θα πραγματοποιηθεί η Υπογραφή Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ», προϋπολογισμού δημοπράτησης 3.810.000,00€, μεταξύ του Δήμου Πλατανιά με του αναδόχου του Έργου «Κ/Ξ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ –ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ»

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007–2013», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Κωδικός πράξης 457146, Κωδικός ΠΔΕ πράξης: Κωδικός ΣΑ: Ε2558, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ25580055) και από Εθνικούς Πόρους.