Το υπουργείο Υγείας​ εξέδωσε υγειονομική διάταξη αναφορικά με τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών.

Ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, υπέγραψε τη νέα διάταξη, στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς είναι γεγονός η νέα τάση της αγοράς για τη δημιουργία καταστημάτων πώλησης μεταχειρισμένων ειδών.

Ειδικότερα, με την υγειονομική διάταξη καθίσταται αναγκαία η απολύμανση των μεταχειρισμένων ενδυμάτων και άλλων ειδών, με σκοπό την πρόληψη μετάδοσης νοσημάτων και γενικότερα την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διεθνώς, τα μεταχειρισμένα προς πώληση είδη πρέπει να είναι σε καλή γενική κατάσταση, επισκευασμένα και καθαρά, ενώ συνίσταται στους καταναλωτές να γίνεται επιμελής καθαρισμός πριν από τη χρήση τους.

newpost.gr