Οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ Δημήτρης Αναγνωστάκης, Νίκος Τσούκαλης και Γιάννης Πανούσης κατέθεσαν τροπολογία, για να δοθεί λύση στο πρόβλημα των εκπαιδευτικών αδειών των κρατουμένων.

Η τροπολογία κατατέθηκε με αφορμή την οριακή κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί μετά την απεργία πείνας που έχει κηρυχθεί με το συγκεκριμένο αίτημα από το Νίκο Ρωμανό και άλλους συγκρατούμενούς του. Το κείμενο της τροπολογίας, έχει ως εξής:

1. Σε περίπτωση διαφωνίας του αρμοδίου Συμβουλίου για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε κρατούμενο επιτυχόντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μετά από γνώμη του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακής (ΚΕΣΦ), μπορεί να χορηγήσει την άδεια με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου του ΑΕΙ ή του ΤΕΙ, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της φοίτησης και των εξετάσεων του επιτυχόντος, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών κράτησης και της νομικής θέσης του κρατουμένου.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 55 Ν. 2776/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αφού αντάλλαξε απόψεις με τους δύο Βουλευτές, επιφυλάχθηκε να μελετήσει την πρόταση που κατατέθηκε.

newpost.gr