Ειδική εκδήλωση - συζήτηση για την προώθηση της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής« Δομημένος Διάλογος »[StructuredDialogue], διοργανώνουν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, στις 17:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης.

Η δράση ενημέρωσης για το Δομημένο Διάλογο, ξεκινώντας από την Κομοτηνή και την Αθήνα, καταλήγοντας στο Ηράκλειο, αποτελεί μια διαδικασία που στοχεύει στη διεξαγωγή συζητήσεων για διάφορα θέματα μεταξύ της νεολαίας και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των νέων κατά τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών που τους αφορούν.

Τα προς συζήτηση θέματα αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους αρμόδιους για τη νεολαία υπουργούς των χωρών της ΕΕ. Εν συνεχεία, μια επιτροπή αποτελούμενη από τις 3 χώρες που άσκησαν τελευταία την προεδρία της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας αναλαμβάνει τον συντονισμό της διαδικασίας και αποφασίζει ποια ερωτήματα θα τίθενται δύο φορές τον χρόνο στους νέους όλης της Ευρώπης.

Κατόπιν, τα ερωτήματα αυτά χρησιμοποιούνται ως βάση για τις διαβουλεύσεις σε κάθε χώρα της ΕΕ, οι οποίες διοργανώνονται από τις Εθνικές Ομάδες Εργασίας. Συνήθως, οι διαβουλεύσεις αυτές έχουν επικεφαλής τα συμβούλια νεολαίας, περιλαμβάνουν δε και οργανώσεις νεολαίας και ενδιαφερομένους.