Νέες επιτροπές θα αναλάβουν να επανεξετάσουν τις αναπηρικές συντάξεις που δεν είναι οριστικές. Χιλιάδες οι ανάπηροι - μαϊμού. Σε εξοικονόμηση 600 εκατομμυρίων στοχεύει το υπουργείο Εργασίας. Τι θα συμβεί με όσους χάσουν τις συντάξεις.

Σε 60 με 70.000 υπολογίζονται οι ανάπηροι - μαϊμού, με το υπουργείο Εργασίας να προσδοκά εξοικονόμηση 600 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2015.

Από πρώτη Σεπτεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο αυστηρό σύστημα εξέτασης και επανεξέτασης των αναπηρικών συντάξεων που ανέρχονται σε 400.000 και αντιστοιχούν στο 14,5% των συνταξιούχων, τη στιγμή που ο μέσος ευρωπαϊκό όρος ανέρχεται στο 7,08%.

Ειδικότερα, προβλέπεται να συγκροτηθούν νέες επιτροπές, στις οποίες θα µετέχουν 1.000 γιατροί όλων των ειδικοτήτων που θα επιλέγονται µε κλήρωση και θα είναι αµειβόµενοι.

Το νέο καθεστώς, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας "Τα Νέα", θα είναι ενιαίο για όλα τα Ταµεία, ενώ συγκροτείται και Ενιαίο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, το οποίο θα αναλάβει την επανεξέταση των συντάξεων αναπηρίας που δεν είναι οριστικές.

Από τις επιτροπές θα περάσουν όσοι δεν έχουν µόνιµη ανικανότητα -µε βάση τον νόµο που καθορίζει τις ασθένειες- και όσοι εισπράττουν αναπηρικές που έχουν θεωρηθεί ως οριστικές. Οι προσωρινές συντάξεις λόγω αναπηρίας θεωρούνται οριστικές µετά τη γνωµάτευση των υγειονοµικών επιτροπών, εφόσον:

1) Ο συνταξιούχος έχει συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης 7 συνεχών ετών κατά τη διάρκεια των οποίων έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον τρεις εξετάσεις από υγειονοµικές επιτροπές.

2) Ο συνταξιούχος έχει συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης 5 ετών συνεχώς κατά τη διάρκεια των οποίων έχει εξεταστεί τουλάχιστον δύο φορές από υγειονοµικές επιτροπές.

Όσοι απολέσουν το δικαίωµα της σύνταξης λόγω αναπηρίας, θα χάσουν τις συντάξεις τους, αλλά θα μπορούν να µετρήσουν το χρόνο αναπηρίας ως συντάξιµο για να κατοχυρώσουν δικαίωµα λήψης σύνταξης λόγω γήρατος, µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης και την ηλικία.

Εντός των προσεχών ημερών το υπουργείο Εργασίας θα συγκροτήσει µια ειδική επιστηµονική επιτροπή, η οποία θα καθορίσει το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη, για όλα τα Ταµεία και για το ∆ηµόσιο, µε εκατοστιαία αναλογία σε έναν Ενιαίο Κανονισµό Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας.

Η ίδια Επιτροπή θα καθορίσει και τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισµένων θα καθορίζεται "επ’ αόριστον".

Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), που θα λειτουργήσει υπό την ευθύνη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα εξασφαλίσει ενιαία υγειονοµική κρίση για τον καθορισµό του βαθµού αναπηρίας των ασφαλισµένων όλων των ασφαλιστικών ταµείων, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων.

Στο ΚΕΠΑ μάλιστα θα υπάγεται ειδικό σώµα ιατρών υγειονοµικών επιτροπών αναπηρίας.

Οι γιατροί θα αξιολογούνται από επταµελή επιτροπή και, ανά εξάµηνο, θα επιλέγονται µε κλήρωση αυτοί που θα συµµετέχουν στις υγειονοµικές επιτροπές και θα αποφασίζουν το ποσοστό αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας και το ποσοστό αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονοµικές παροχές ή διευκολύνσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούµενη γνωµάτευση.

Για το αδιάβλητο των κρίσεων, η κλήρωση θα διεξάγεται την ίδια ηµέρα της συνεδρίασης της υγειονοµικής επιτροπής.

news247.gr