Σε γενικές γραμμές, ο κύκλος της περιόδου σταθεροποιείται σε διάστημα από ένα έως τέσσερα χρόνια από την πρώτη αιμορραγία. Η απόκλιση αυτή είναι μεγάλη, καθώς σε κάθε γυναίκα ο κύκλος της περιόδου διαφέρει σημαντικά.

Ακόμη κι αν ο κύκλος παραμείνει σταθερός για ένα διάστημα, μπορεί να απορρυθμιστεί ξανά και η περίοδος να γίνει και πάλι ακανόνιστη.

Αρκετοί είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τον κύκλο της περιόδου, την ποσότητα του αίματος που απορρίπτεται κάθε φορά και τα συνοδά συμπτώματα που μπορεί να εκδηλώσει μια γυναίκα (πόνο, κράμπες, ημικρανία κ.α.).

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις ώστε να εξερευνήσετε την πιθανή αιτία πίσω από την ακανόνιστη περίοδο.

period quiz

onmed.gr