Συνολικά πρόστιμα 117.000 ευρώ επέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε δύο νομικά και ένα φυσικό πρόσωπο για παραβίαση των κανόνων περί ανοικτών πωλήσεων.

Πρόκειται για τα πρώτα πρόστιμα που επιβάλλονται σε όσους κερδοσκόπησαν μέσω «ακάλυπτων ανοικτών πωλήσεων» (naked short selling) στο Χρηματιστήριο Αθηνών την περίοδο του Απριλίου - Μαΐου 2014 κατά τη διάρκεια των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε στην επιβολή προστίμου 50.000 ευρώ στην αμερικανική χρηματιστηριακή Garita Capital Management με έδρα το Σικάγο διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις 200.000 μετοχών της Eurobank, κατά παράβαση του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή για την ίδια ακριβώς παράβαση (ανοικτές πωλήσεις 200.000 μετοχών) επέβαλε πρόστιμο 40.000 ευρώ στην Abbeville Partners, με έδρα το Λονδίνο. Η Abbeville Partners, διευθύνεται από τον Τζέιμς Σαλτίσι πρώην στέλεχος της GLG Partners.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε και στην επιβολή προστίμου 27.000 ευρώ στον κ. Τσούτσια Ιωάννη του Παναγιώτη, διότι σε 27 περιπτώσεις δεν προέβη σε γνωστοποίηση ανοικτών πωλήσεων.

Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος και άλλων περιπτώσεων παράβασης του κανονισμού για τις ανοικτές πωλήσεις, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εντοπίσει παραβάσεις σχετικές με ανοικτές πωλήσεις σε περισσότερες από 150 περιπτώσεις.

Στις 7 Μαΐου 2014 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέσω του επικεφαλής της Κωνσταντίνου Μποτόπουλου είχε επιστήσει την προσοχή του επενδυτικού κοινού σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank και είχε προειδοποιήσει πως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της θα προβεί σε ενδελεχή έλεγχο των συναλλαγών που σχετίζονται με μη σύννομες πωλήσεις και πως σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων θα επιβάλει τις προσήκουσες κυρώσεις.

in.gr