Η καλύτερη λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου, η βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας διοίκησης του δημοτικού οργανισμού από την αρχή της θητείας του.

Στα πλαίσια αυτά ο πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου – ΔΟΠΑΦΜΑΗ κ.Γιώργος Βουρεξάκης είχε συνεργασία με τις προϊσταμένες των ΚΕΠΑ αλλά και με τους εκπροσώπους γονέων προκειμένου να καταγραφούν τα όποια προβλήματα να επιλυθούν άμεσα και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.