Μια πρωτοποριακή επέμβαση σε γυναίκα ασθενή, ηλικίας 80 ετών,  πραγματοποιήθηκε σήμερα στην καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η επέμβαση σύγκλεισης ανοιχτού ωοειδούς τρήματος, όπως ονομάζεται επιστημονικά έγινε από την επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον ειδικό επεμβατικό καρδιολόγο κ. Χαμηλό Μιχαήλ.

Το ανοικτό ωοειδές τρήμα (PFO) είναι μια καλοήθης συγγενής επικοινωνία, μεταξύ δεξιού και αριστερού κόλπου της καρδιάς που υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό του γενικού πληθυσμού, αλλά σπάνια μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Στην περίπτωση που δημιουργεί προβλήματα τότε απαιτείται η σύγκλεισή του με επέμβαση.

Σήμερα, για πρώτη φορά στην Κρήτη, στο αιμοδυναμικό εργαστήριο της καρδιολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (Διευθυντής Π.Βάρδας), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία επέμβαση σύγκλεισης ανοικτού ωοειδούς τρήματος, διαδερμικά, χωρίς χειρουργική επέμβαση, σε γυναίκα ασθενή 80 ετών, με σοβαρό καρδιοαναπνευστικό πρόβλημα ως συνέπεια παραμονής ανοικτού PFO.

Η ασθενής αναμένεται να εξέλθει σύντομα από το Νοσοκομείο.

(φωτο αρχείου)