Αύξηση παρουσίασαν στην πλειοψηφία τους, τον Απρίλιο του 2011, τα μέσα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε μικρή άνοδο, 0,04% μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,74%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 0,21% και διαμορφώθηκε στο 7,26%, ενώ το αντίστοιχο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 0,13%, στο 9,91%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,46% για δάνεια μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 0,16% στο 5,55%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 0,21% στο 4,25%, ενώ το αντίστοιχο για δάνεια με επιτόκιο σταθερό πάνω από 1 και έως 5 έτη μειώθηκε κατά 0,06%. στο 3,80%.

Επίσης, στον τομέα των καταθέσεων το βασικό επιτόκιο για συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος αυξήθηκε στο 3,88% από 3,76% που ήταν τον Μάρτιο. 

protothema.gr