Ο βουλευτής Χανίων Μανούσος Βολουδάκης κατέθεσε τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που εισήχθη σήμερα για συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Η τροπολογία αφορά τα επενδυτικά σχέδια δημοσίων φορέων με αρμοδιότητα στην άρδευση, για δημιουργία μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας, με σκοπό τη μείωση του κόστους της άρδευσης για τους αγρότες.

Με νόμο του Οκτωβρίου του 2014, θεσμοθετήθηκε ότι τέτοια σχέδια των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά προτεραιότητα. Δεδομένου ότι στην Κρήτη δεν υπάρχει Γ.Ο.Ε.Β., το πλεονέκτημα αυτό για σχετικές μελλοντικές επενδύσεις πρέπει να δοθεί στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Ο σκοπός τέτοιων επενδυτικών σχεδίων και της νομοθετικής ρύθμισης, είναι να μειωθεί το κόστος του νερού για τους αγρότες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του λειτουργικού κόστους της άρδευσης, είναι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.