Απο τον ΔΕΔΔΗΕ Χανίων, ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

1. Στις 15.12.2014 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Κερά - Αλμυρίδα – Τσιβαράς – Δουλιανά – Γαβαλοχώρι – Άσπρο.

Την ίδια ημέρα και απο 08.00 π.μ. έως 12.00:
Κάτω Γεράνι περιοχή Δημαρχείου – Ξενοδοχείο ΓΕΡΑΝΙ Α.Ε. μέχρι τον Σχετάκη παραλία.

2. Στις 19.12.2014 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Καφούρο – Κάτω Κεφάλα – Πάνω Κεφάλα – Μέσα Βουκολιές.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.