Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διοργανώνει την ερχόμενη Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 Διεθνή Ημερίδα Εργασίας με θέμα: « Ενσωμάτωση Καινοτόμων Τεχνολογιών στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών Πολιτικής Προστασίας και Θαλάσσιας Ρύπανσης», στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή το ευρωπαϊκό έργο NEREIDs: Embracing Innovation for Preparedness in Civil Protection & Marine Pollution, λίγο πριν την ολοκλήρωσή του.

Στόχος της Ημερίδας είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν τα αποτελέσματα (σε έρευνα, εμπειρία αλλά και εργαλεία), τα οποία προέκυψαν από την υλοποίηση του έργου NEREIDs. Απώτερος σκοπός είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα συμβάλλουν στην καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση της Θαλάσσιας Ρύπανσης, λαμβάνοντας υπόψη πραγματικά περιστατικά και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Παράλληλα με την Ημερίδα θα λειτουργεί Εκθεσιακός Χώρος όπου θα παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα και εργαλεία.

Στην Ημερίδα θα συμμετέχουν ως ομιλητές, μέλη από την τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, που ασχολούνται με αντίστοιχα πεδία εφαρμογής, καθώς και μέλη της ομάδας υλοποίησης του έργου.
Η Ημερίδα απευθύνεται, σε κάθε ενδιαφερόμενο και εμπλεκόμενο σε θέματα πολιτικής προστασίας και θαλάσσιας ρύπανσης, ειδικότερα από διαρροή πετρελαιοειδών.

Η διοργάνωση γίνεται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ που είναι και συντονιστής του έργου NEREIDs, με τη συνδρομή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και τους εταίρους υλοποίησης του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ημερίδα, καθώς και αιτήσεις συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε στο: http://www.nereids.eu/site/en/index.php?file=events/final-evaluation-workshop