Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα αποτελέσµατα είχαν οι κλινικές δοκιµές µιας νέας θεραπευτικής προσέγγισηςσε ασθενείς µε µελάνωµα, τον πιο επιθετικό καρκίνο του δέρµατος. Το φάρµακο δοκιµάστηκε και σε Έλληνες ασθενείς και αντιµετώπισε σε «µεγάλο βαθµό», όπως αναφέρουν οι θεραπευτές, την εξέλιξη του καρκίνου.

Σύµφωνα µεόσα ανακοινώθηκαν στο παγκόσµιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σικάγο τωνΗΠΑ, «στις τελευταίες δοκιµές πουγίνονται σε ασθενείς λίγο πριν κατατεθούν τα δεδοµένα για την έγκριση καικυκλοφορίαενός φαρµάκου (φάση ΙΙΙ), φάνηκε ότι συγκριτικά µε τα καλύτερα φάρµακα πουδιατίθ ενται σήµερα, τοPLX4032 (ήβενουράφενιµπ) είναι η πρώτηστοχευµένη θεραπευτική προσέγγιση που αυξάνει σηµαντικά τιςπιθανότητες επιβίωσης του ασθενούς και σταµατά την εξέλιξη της νόσου».

Ειδικότερα,όπως προκύπτει από την ανάλυση της έρευνας σε ασθενείς που έλαβαν το PLX4032, στα µέσα της δοκιµής πουδιαρκούσε έξι µήνες φάνηκε ότι ο κίνδυνος θανάτου από τη νόσο µειώθηκε κατά 63% σε σχέση µε τους ασθενείς που λάµβαναν την κλασική θεραπεία.

Επιπλέον, οι ίδιοι ασθενείς παρουσίασαν σεποσοστό 74% επιβράδυνση στην εξέλιξη της νόσου. «Τα αποτελέσµατα αυτά ώθησαν τους επιστήµονεςνα αλλάξουν και τη θεραπεία στην οµάδα ελέγχου που λάµβανε την κλασική θεραπεία», λέει στα «ΝΕΑ» ο ∆ηµήτρης Μπαφαλούκος, πρόεδρος τηςΕλληνικής Εταιρείας Μελανώµατος.

«∆εν είναι δυνατόν να περιµένεις να πεθάνουν οι µισοί από τους 625 ασθενείς που συµµετείχαν στη µελέτη γιανα συµπεράνεις ότι ένα φάρµακο δρα πολύ καλύτερα από ένα άλλο. Γι’ αυτό τους αλλάξαµε φάρµακο και έτσι δεν µπορούµε να έχουµε συγκριτικά αποτελέσµατα για όσο διάστηµα χρειαζόµαστε», σχολίασε ο δρ Αντονι Ρίµπας από το Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στο Λος Αντζελες.

«Στο φετινό συνέδριο κλινικής ογκολογίας παρουσιάζονται εντυπωσιακότατα αποτελέσµατα για την αντιµετώπιση του µελανώµατος. Αυτό σηµαίνει ότι η θεραπεία της νόσου εισέρχεται στην περίοδο της µοριακής ογκολογίας και αλλάζει τελείως η φιλοσοφίατης. Τώρα µελετώνται και συνδυασµοί ώστε να µειωθεί η αντίσταση στα φάρµακα που προκαλείται συνήθως έπειτα απόκάποιο χρονικό διάστηµα, αλλά και να βελτιωθεί η ανταπόκριση τωνασθενών», σχολιάζει ο ∆ηµήτρης Μπαφαλούκος.

Ωστόσο, το νέο «µοριακό» φάρµακο δεν είναι για όλους όσοι πάσχουν από µεταστατικό µελάνωµα. Αφορά περίπουτο 60% των ασθενών στην Ελλάδα, που µε µοριακή ανάλυση προκύπτει πως το γονίδιο του όγκου που έχουν αναπτύξει φέρει τη «µετάλλαξη BRAF», όπως ονοµάζεται. Η πρωτεΐνη Β-RΑF (ΒRΑF) είναι ένα ένζυµο (κινάση σερίνης θρεονίνης) που λειτουργεί ως «ροοστάτης» στη µεταφορά µηνυµάτων που διεγείρουν τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων.

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Μεταλλάξεις στο (ογκο)γονίδιο που κωδικοποιεί την ΒRΑF έχουν ως αποτέλεσµα την παραγωγή µιας ελαττωµατικής, συνεχώς ενεργοποιηµένης πρωτεΐνης, η οποία επιφέρει ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασµό, δηλαδή καρκίνο.

Το φάρµακο δεν έχει εγκριθεί ακόµη από κανέναν επίσηµο φορέα, καθώς δεν είναι επαρκή τα επιστηµονικά δεδοµένα και έτσι µπορεί κάποιος να το λάβει µόνον εάν ενταχθεί σε κλινικές δοκιµές.

Ηδη Έλληνες ασθενείς,σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Μπαφαλούκο, ακολουθούν θεραπεία µε το PLX4032 σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο, στο πλαίσιο της πολυεθνικής µελέτης. Μάλιστα, γιανα ελεγχθεί εάν έχουν τη µετάλλαξη BRAFκαι νααρχίσουν τη θεραπεία, αποστέλλονται δείγµατα στη Γερµανία και αναλύονται δωρεάν.

Περισσότεροι έλληνες ασθενείς θα µπορούν σύντοµα να ενταχθούν σε θεραπευτικό πρωτόκολλο µε PLX4032, καθώς και στο Λαϊκό Νοσοκοµείο πρόκειται νααρχίσουν κλινικές δοκιµές.

Τα «αρνητικά» της µελέτης


Το γεγονός ότι ανταποκρίθηκαν οι µισοί ασθενείς στη νέα µελέτη για τη µοριακή θεραπεία, ενώ σε προηγούµενη είχε ανταποκριθεί το 80%, είναι ένα από τα «αρνητικά» της. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στην κλασική χηµειοθεραπεία η ανταπόκριση είναι µόνο 5%. «Oι βασικότερες παρενέργειες του φαρµάκου είναι η φωτοευαισθησία, η φαγούρα, το εξάνθηµα, ο πόνος στις αρθρώσεις και τα αυξηµένα ηπατικά ένζυµα, οι οποίες όµως σταµατούν µε τη χορήγηση µικρότερης δόσης», εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Κeith Τ. Flaherty από το Αντικαρκινικό Κέντρο του Νοσοκοµείου Μassachusetts.

tanea