Η εκπαίδευση στην ναυτική αποτροπή και στην παροχή πρώτων βοηθειών στην διάρκεια μάχης ήταν τα αντικείμενα της πολευθνικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε απο τις 23 Μαίου μέχρι τις 4 Ιουνίου, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) το οποίο βρίσκεται στο Ακρωτήρι παραπλεύρως του κόλπου της Σούδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας επρόκειτο για την πρώτη φάση της πολυεθνικής άσκησης PHOENIX EXPRESS 11 που περιλάμβανε εκπαίδευση σε αντικείμενα ναυτικής αποτροπής και αντικείμενα ιατρικής κατάρτισης αναφορικά με την παροχή Α΄ Βοηθειών Μάχης.

Η άσκηση Phoenix Express 2011 είναι μια πολυεθνική ναυτική άσκηση με συμμετοχή των ΗΠΑ, Ευρωπαϊκών και Βορειο-Αφρικανικών δυνάμεων και χωρίζεται σε δύο φάσεις, στην εν όρμω και στην εν πλώ.

Η άσκηση Phoenix Express 2011 λαμβάνει χώρα στη Μεσόγειο Θάλασσα από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου και έχει ως σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής σύμπραξης στο θαλάσσιο περιβάλλον, προσανατολισμένη σε επιχειρήσεις θαλασσίου ελέγχου.