Εξατομικευμένες χρεώσεις στους μεγάλους καταναλωτές ρεύματος, όπως οι μεγάλες βιομηχανίες, που θα διαμορφωθούν μετά από διαπραγματεύσεις βάσει συγκεκριμένων αρχών καλείται να δώσει η ΔΕΗ, ενώ ανοίγει το πεδίο για την προσφορά εξατομικευμένων χρεώσεων προς μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες, της υψηλής και μέσης τάσης και από τους ιδιώτες προμηθευτές.

Πρόκειται για την απόφαση που ανήρτησε χθες στην ιστοσελίδα της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με συστάσεις προς τους προμηθευτές για τις βασικές αρχές με γνώμονα τις οποίες θα πρέπει να καταρτίζουν τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιστολή για ΔΕΗ
Με ξεχωριστή επιστολή καλεί τη ΔΕΗ να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με βάση τις αρχές που ισχύουν και για τους άλλους προμηθευτές, όσον αφορά τα τιμολόγια προς τους λεγόμενους πελάτες της υψηλής τάσης, δηλαδή τις μεγάλες βιομηχανίες. Στη συνέχεια η ΔΕΗ θα πρέπει να ενημερώσει τη ΡΑΕ προκειμένου να προχωρήσει στις συμφωνίες αυτές.

Ας σημειωθεί ότι εδώ και μήνες οι μεγάλες βιομηχανίες βρίσκονται σε επαφές με τη ΔΕΗ για να προχωρήσουν σε συμφωνίες προμήθειας ρεύματος, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα τιμολόγια έχουν απελευθερωθεί εδώ και χρόνια.

Χρεώσεις
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΡΑΕ στην απόφασή της για τους πελάτες Υψηλής και Μέσης Τάσης «μπορούν να προσφέρονται εξατομικευμένες χρεώσεις προσαρμοσμένες στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις προσφερόμενες υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ προμηθευτή και πελάτη τηρουμένων των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αποφυγής στραυροειδών επιδοτήσεων».

Οι συστάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προς τις ιδιωτικές εταιρείες καλύπτουν τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμολογίων προς όλους τους πελάτες στη βάση συγκεκριμένων αρχών όπως τα τιμολόγια να αντανακλούν το βασικό κόστος προμήθειας, να μην δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας, να μην στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό κ.λπ.

imerisia.gr