Το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρία Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (ΕΕΧΜΤ), διοργανώνουν διεθνές συνέδριο στα Χανιά την περίοδο 10-11 Ιουνίου.

Η ΕΕΧΜΤ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη σε συνεργασία με πολλούς άλλους ερευνητές και πανεπιστημιακούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στόχος της ΕΕΧΜΤ είναι η προώθηση της έρευνας στο χώρο της λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με έμφαση σε θέματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων και τραπεζικής διοίκησης. Η ΕΕΧΜΤ ήδη αριθμεί περίπου 100 μέλη και τον Δεκέμβριο του 2010 διοργάνωσε με επιτυχία το 1ο εθνικό συνέδριο στην Αθήνα με τη συμμετοχή Ελλήνων ερευνητών και τραπεζικών στελεχών.

Το 1ο διεθνές συνέδριο της ΕΕΧΜΤ αποσκοπεί στην προσέκλυση διεθνών ερευνητών από όλο τον κόσμο και την ανταλλαγή ερευνητικών εμπειριών σε θέματα σχετικά με το χώρο του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού μάνατζμεντ. Στο Συνέδριο παίρνουν μέρος περίπου 50 καθηγητές πανεπιστημίων και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, τις χρηματοοικονομικές αγορές, τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τη βιωσιμότητα και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, καθώς και τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου, οι εργασίες του οποίου είναι ελεύθερες για τον κοινό, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουνίου, ώρα 10:45, στο ξενοδοχείο Πανόραμα.