Ο Δήμος Χανίων θα λειτουργήσει στο Αθλητικό κέντρο Κλαδισού ολοήμερο αθλητικό - οικολογικό σχολείο για παιδιά 6 έως 12 ετών.

Σκοπός του σχολείου είναι η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση τους σε θέματα περιβαλλοντολογικά, πολιτισμικά, διατροφής κ.α. Παράλληλα μέσα από μια σειρά αθλητικών δραστηριοτήτων πετυχαίνουμε την ανάπτυξη των βασικών σωματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες :

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :
1. ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
6. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ :
1. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ.
2. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤ
3. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΟΛΕΙ.
4. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.
5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΠΑΙΓΝΙΩΔΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
6. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ.

Το ολοήμερο αθλητικό - οικολογικό σχολείο θα λειτουργήσει σε δύο περιόδους διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων η κάθε μία :

Α ' περίοδος 20 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου
Β ' περίοδος 18 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ανωτέρω πρόγραμμα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης συμμετοχής η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι: αίτηση συμμετοχής, πιστοποιητικό υγείας, δήλωση του Νόμου 1599/86 και εξόφληση της οικονομικής εισφοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Αθλητικού Γραφείου του Δήμου Χανίων 28210 72238 .