Συνάντηση για το πρόγραμμα «Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης την οποία συγκάλεσε ο περιφερειακός σύμβουλος και υπεύθυνος σε θέματα «Δια Βίου Μάθηση» Μανόλης Αλεξάκης.

Στην σύσκεψη που είχαν προσκληθεί οι εκπρόσωποι των δημόσιων και δημοτικών Βιβλιοθηκών της Κρήτης, συζητήθηκε το θέμα της αξιοποίησης της δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» που στηρίζει την εκπόνηση μελέτης με σκοπό την αναλυτική περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης των δημοσίων και δημοτικών βιβλιοθηκών στη χώρα για την κατάρτιση σχεδίου και προτάσεων δράσης για τη βελτίωσή τους.

Όπως δήλωσε ο περιφερειακός σύμβουλος Μανόλης Αλεξάκης, πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στης δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες που υπάρχουν στο νησί με αφορμή το πρόγραμμα «Σταύρος Νιάρχος» που προτίθεται να χρηματοδοτήσει διάφορες δραστηριότητες οι οποίες αφορούν κυρίως την καλύτερη οργάνωσή τους, και στο πέρασμά τους στην ψηφιακή εποχή.

Τα τελευταία χρόνια, οι βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν καινούργιες προκλήσεις. Η ραγδαία εξάπλωση του Διαδικτύου σε συνδυασμό με την αυξανόμενη δωρεάν πρόσβαση σε υλικό ψηφιακής μορφής, τις ωθούν προσωρινά στο περιθώριο. Όμως η νέα εποχή αποτελεί μία πρωτοφανή πρόκληση για όλα τα πολιτιστικά ιδρύματα, τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία.

Η συνεισφορά που μπορούν να έχουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη είναι πιο φανερή από ποτέ. Οι βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο αναδιοργανώνονται με σκοπό να εμπνεύσουν τους πολίτες και να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην προώθηση της δια βίου μάθησης και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.