Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου συμμετέχει στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας  Καταναλωτή, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες ,για τον διακανονισμό των υφιστάμενων χρεών τους προς τις τράπεζες.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό όλοι οι καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται σε αδυναμία εξυπηρέτησης των καταναλωτικών ( καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κλπ)και στεγαστικών δανείων  ( αγορά στέγης, επισκευαστικά δάνεια)  μπορούν να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος και να επιτύχουν ευνοϊκή ρύθμιση για τα χρέη τους.

Στα πλαίσια του προγράμματος, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, θα διαθέσει άμεσα στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές οικονομικό σύμβουλο, για να διαμορφώνει τη σχετική πρόταση τους, που θα πρέπει να υποβληθεί στις δανείστριες τράπεζες.