Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 συνεδρίασε για δεύτερη φορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολου Βουλγαράκη. 

Το θέμα ήταν για το σχεδιασμό της μελλοντικής πορείας του Κέντρου.

Με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που περνάει ο τόπος και τον κίνδυνο εξαφάνισης που διατρέχει ο τομέας του πολιτισμού, αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων, τα εξής: 

Η δημιουργία στούντιο τηλεδιάσκεψης και ο συντονισμός πιλοτικού προγράμματος για μαθήματα εξ΄ αποστάσεως σε μαθητές και ενηλίκους, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με ομάδες εθελοντών εκπαιδευτικών και επιμορφωτών. Στόχος αυτής της δράσης είναι η ανάδειξη της αναπτυξιακής συνιστώσας της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, η ενίσχυση της ενδοχώρας καθώς και η αποτροπή της εγκατάλειψης του σχολείου από τους νέους – που είναι ιδιαίτερα αυξημένη στην Κρήτη.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης κι εφόσον γίνει η αναγκαία πιστοποίηση, η στέγαση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, με βασική κατεύθυνση την κάλυψη των κενών που υπάρχουν στον τομέα της κατάρτισης επαγγελματιών του ευρύτερου χώρου του πολιτισμού.

Η πλήρης αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κέντρου. 

Η διερεύνηση της δυνατότητας «αναμετάδοσης», σε ζωντανό χρόνο, εκδηλώσεων που γίνονται από μεγάλους πολιτιστικούς οργανισμούς στην Αθήνα και η διοργάνωση εκδηλώσεων που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες.

Η εξασφάλιση δραστηριοτήτων (Συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λπ.) που θα επιτρέπουν την αυτοχρηματοδότηση του Κέντρου και η αναγκαία αναδιαμόρφωση των χώρων του Π.Κ.Χ.

Στο πλαίσιο των παραπάνω κατευθύνσεων, οι οποίες θα γίνουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας, αποφασίστηκε η ανάθεση από το Δ.Σ. του Π.Κ.Χ. οικονομικοτεχνικής μελέτης για τη βιωσιμότητα και την οργάνωση του Κέντρου, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.

Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων θα ξεκινήσουν τη σχετική προεργασία για τα θέματα στα οποία θα υπάρξει συνεργασία.

Τέλος, αποφασίστηκε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση το θέμα της μείωσης του μισθώματος της αίθουσας εκδηλώσεων, ενώ εκφράστηκε η ευχή δημιουργίας Ομίλου Φίλων του Πνευματικού Κέντρου, που θα μπορούσε να στηρίξει τη λειτουργία του.