Με ορίζοντα το 2016 το Λιμενικό Ταμείο Χανίων σχεδιάζει την ανάπτυξη του λιμανιού της Σούδας, έχοντας ως στόχο να αποτελεί μόνιμο σταθμό για τα πλοία που εκτελούν κρουαζιέρες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Λιμενικό Ταμείο, όπως έκανε γνωστό σήμερα ο πρόεδρός του, Γιώργος Πρωϊμάκης έχει εκπονήσει για ένταξη στο ΕΣΠΑ δύο μελέτες που αφορούν τόσο το εμπορικό, όσο και το επιβατικό κομμάτι του λιμανιού.

Μάλιστα η μελέτη για το επιβατικό κομμάτι, προβλέπει την επέκταση του προβλήτα "Αδρίας", ώστε το λιμάνι να μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα τρία πλοία κρουαζιέρας.

Την ίδια ώρα, νέες προοπτικές ανοίγονται για το λιμάνι της Σούδας, καθώς η Ένωση Λιμένων Υποδοχής Κρουαζιερόπλοιων στη Μεσόγειο, Μαύρη και Ερυθρά Θάλασσα, αποδέχτηκε αίτημα του Λιμενικού Ταμείου Χανίων να το κάνει μέλος της.

H εξέλιξη αυτή χαρακτηρίσθηκε ως απολύτως θετική από τον κ. Πρωιμάκη: "πλέον το λιμάνι, έχει μπει στο χάρτη της κρουαζιέρας για την Μεσόγειο," δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ένωση Λιμένων έχει ως στόχο την υποβοήθηση των λιμανιών - μελών της παρέχοντας δικτύωση, προώθηση, εκπαίδευση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης κρουαζιέρας.

Σήμερα, αντιπροσωπεύει περί τα 80 λιμάνια από τη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα και του Εγγύς Ατλαντικού, συν 20 συνδεδεμένα μέλη που εκπροσωπούν άλλους τουριστικούς φορείς και πράκτορες πλοίων και λιμένων.