Αύριο Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011, στις 11.30 π.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Κτιρίου στην Αλικαρνασσό, όπου στεγάζεται η Τεχνική Υπηρεσία, υπογράφεται από το Δήμαρχο Ηρακλείου και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση του έργου :

«Αποκατάσταση του Δημοτικού Κτιρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ μετά την ενίσχυσή του».

Κατά την υπογραφή θα γίνει και παρουσίαση των διαφόρων φάσεων του κτιρίου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.