Η Vodafone τιμήθηκε με το βραβείο «Οικόπολις 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής», για το πρόγραμμα «Υβριδική λειτουργία σταθμών βάσης μέσω μπαταριών». Το βραβείο παρέλαβε η κα Μαίρη Κλεινάκη, Telecom Projects Delivery Manager, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 6 Ιουνίου στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

Το πρόγραμμα «Υβριδική λειτουργία σταθμών βάσης μέσω μπαταριών» έχει ως στόχο τη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης από τη λειτουργία γεννητριών σε Σταθμούς Βάσης που είναι εγκατεστημένοι σε απομακρυσμένες περιοχές. Κατά τις ώρες χαμηλής κίνησης – περίπου 6 ώρες ανά ημέρα – η λειτουργία της γεννήτριας σταματά και ο Σταθμός Βάσης λειτουργεί μέσω μπαταριών, οι οποίες στη συνέχεια επαναφορτίζονται με την επανέναρξη της λειτουργίας της γεννήτριας. Άμεσο αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης diesel για την λειτουργία των σταθμών βάσης της εταιρείας και η αντίστοιχη αποτροπή εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

Η διάκριση αυτή, αποτελεί μία σημαντική αναγνώριση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που εφαρμόζει η Vodafone συστηματικά από την έναρξη της λειτουργίας της, με στόχο τη διαρκή βελτίωση και τη μείωση της επίδρασης της εταιρείας στο Περιβάλλον βάσει μετρήσιμων αποτελεσμάτων. 

Η διαχείριση του ολοκληρωμένου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Vodafone πραγματοποιείται μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 14001 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS. 

Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας Οικόπολις, διοργανώνονται για έβδομη συνεχή χρονιά από τη μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, περιβαλλοντική οργάνωση Ecocity. Σκοπός του θεσμού είναι η προβολή και η αναγνώριση της έμπρακτης και αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας που επιδεικνύουν Επιστημονικοί Φορείς, Δήμοι, Οργανισμοί του Δημοσίου, Επιχειρήσεις, Κρατικοί Φορείς και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.