Για λανθασμένο ερώτημα κάνει λόγο η Μαθηματική Εταιρεία στις επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις της Δ' τάξης εσπερινών γενικών λυκείων, που έγιναν το Σάββατο 4 Ιουνίου, στο μάθημα των Μαθηματικών.

Όπως σημειώνεται στα σχόλια της Μαθηματικής Εταιρείας, στο θέμα Β το ερώτημα Β5 ήταν λανθασμένο. Μάλιστα, οι μαθηματικοί προτείνουν στο υπουργείο Παιδείας την απαλοιφή της ερώτησης Β5 και ανακατανομή των 5 μονάδων της στα υπόλοιπα ερωτήματα.

Επίσης, την ίδια ημέρα στα Μαθηματικά των επαναληπτικών εξετάσεων της Γ' τάξης ημερήσιου γενικού λυκείου, στο θέμα Δ, το ερώτημα Δ3 ήταν κακώς διατυπωμένο και με ελλείψεις στα δεδομένα. Και πάλι οι μαθηματικοί προτείνουν στο υπουργείο Παιδείας την απάλοιψη της ασαφούς ερώτησης και ανακατανομή των 4 μονάδων της στα υπόλοιπα ερωτήματα.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, σχετικά με το πρώτο ζήτημα για τη Δ' τάξη των εσπερινών λυκείων, αφορά σε ελάχιστους υποψήφιους, ενώ και το δεύτερο ερώτημα επίσης αφορά σε περισσότερους, αλλά λιγότερους συγκριτικά με τον κύριο όγκο των πανελληνίων εξετάσεων, υποψήφιους.

protothema.gr / AΠΕ –ΜΠΕ