Προχωρά το πρόγραμμα διπλής ανάπλασης των περιοχών του Βοτανικού και λεωφόρου Αλεξάνδρας του δήμου Αθηναίων. Σήμερα κατατέθηκε τροποποίηση στην τροπολογία που περιλαμβάνεται στο υπό συζήτηση στη Βουλή σχέδιο νόμου «Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» με την οποία αποσαφηνίζεται ότι «η εξάρτηση της έκδοσης των αδειών από προηγούμενες άδειες ή πραγματικές καταστάσεις είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση των σκοπών της συγκεκριμένης χωροταξικής ρύθμισης και σε καμία περίπτωση δεν προσβάλλουν ιδιωτικά δικαιώματα».

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική μορφή της η τροπολογία όριζε πως για να ξεκινήσουν τα έργα στον Βοτανικό πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η ανάπλαση της περιοχής των Αμπελοκήπων και ότι αν δεν ολοκληρωθεί η κατεδάφιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας εντός 12 μηνών, ανακαλούνται αυτοδίκαια η άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων - πλην του γηπέδου ποδοσφαίρου - και των κτιρίων και εγκαταστάσεων στο Βοτανικό.

Με τη σημερινή τροποποίηση, διασφαλίζεται η παράλληλη ανάπλαση με την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή η ταυτόχρονη αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων και στις δύο περιοχές, χωρίς να προσβάλλονται ιδιωτικά δικαιώματα.

zougla.gr