Όπως υποστηρίζουν στο Capital.gr εξειδικευμένα στελέχη της στεγαστικής πίστης, υπό άλλες συνθήκες -δηλαδή εφόσον δεν υφίστατο η αναστολή των πλειστηριασμών για δάνεια έως 200.000 ευρώ- τουλάχιστον 50.000 σπίτια θα έβγαιναν άμεσα στο «σφυρί». Με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, ωστόσο, η προοπτική αυτή όχι μόνο δεν είναι εφικτή, αλλά ούτε και επιθυμητή από τις τράπεζες.

Όπως περιγράφουν την κατάσταση με τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια τα ίδια στελέχη, οι τράπεζες περιορίζονται απλώς στην έκδοση διαταγών πληρωμής και αυτό αφού έχει προηγηθεί μακροχρόνια διαπραγμάτευση για συμβιβασμό με τον πελάτη. Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται συνήθως μετά από πάροδο άνω των έξι μηνών κατά την οποία ο πελάτης δεν δείχνει διατεθειμένος να προχωρήσει σε διακανονισμό της οφειλής του. Οι τράπεζες, ωστόσο, «κυνηγούν» πλέον τις καθυστερούμενες οφειλές από στεγαστικά δάνεια ήδη από τον πρώτο μήνα της καθυστέρησης. Και αυτό διότι, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις τους, οι επισφάλειες που σημειώνονται με την καθυστέρηση στην εξόφληση τεσσάρων μηνιαίων δόσεων ανέρχονται πλέον στο 11% των στεγαστικών χαρτοφυλακίων.

Η διαπίστωση αυτή τις αναγκάζει να κινούνται άμεσα για να επιτύχουν το «σημείο ισορροπίας» με τον πελάτη και αν αυτό δεν εξευρεθεί σε ένα εύλογο διάστημα (συνήθως ένα εξάμηνο, αλλά και μικρότερο διάστημα εάν ο πελάτης είναι «κατάμαυρος» στον Τειρεσία), σπεύδουν να εξασφαλιστούν νομικά και έναντι άλλων δανειστών με προσημείωση σε ακίνητη περιουσία του πελάτη.

Στην ουσία, βεβαίως, οι τράπεζες είναι «παγιδευμένες» στην αδυναμία-απροθυμία του πελάτη να αποπληρώσει το στεγαστικό του δάνειο, αφού ακόμα και εάν υποτεθεί ότι μπορούσαν να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς: α) θα είχαν να αντιμετωπίσουν μεγάλα νομικά έξοδα, χρονοβόρες διαδικασίες και υψηλά διαχειριστικά κόστη υπό την έννοια της απασχόλησης προσωπικού, και β) θα οδηγούσαν σε κατάρρευση τις τιμές στην αγορά ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ελπίζουν σε συμβιβασμό με τον πελάτη και βελτίωση του οικονομικού κλίματος, αυξάνοντας εν τω μεταξύ το ύψος των προβλέψεων που λαμβάνουν για επισφάλειες. Σημειώνεται ότι το ύψος των προβλέψεων κλιμακώνεται αναλόγως της παλαιότητας των προβληματικών δανείων.

Σε ό,τι αφορά τις αναδιαρθρώσεις στεγαστικών δανείων, στην παρούσα φάση οι τράπεζες προωθούν κυρίως τη λύση της μείωσης της μηνιαίας δόσης στο μισό και συνήθως για περίοδο ενός έτους, τη χορήγηση περιόδου χάριτος, 3 ή 6 μηνών συνήθως, για δανειολήπτες που έχουν χάσει τη δουλειά τους και απαλλάσσονται για το διάστημα αυτό από κάθε καταβολή, καθώς και την επιλογή της επιμήκυνσης του δανείου για 5 έως 10 χρόνια. Όπως εκτιμούν στελέχη της αγοράς στεγαστικής πίστης, εάν δεν υπήρχαν οι αναδιαρθρώσεις δανείων, οι επισφάλειες στα στεγαστικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών θα έδειχναν ήδη ποσοστό 12% - 13%.

capital.gr