Η δήλωση παύσης πληρωμών καθώς και η αίτηση πτώχευσης κατά της Ατλάντικ, συζητήθηκαν σήμερα 8 Ιουνίου 2011 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συζητήθηκε η Δήλωση Παύσης Πληρωμών της εταιρείας Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ ΑΕΕ καθώς και η Αίτηση Πτώχευσης της εταιρείας Hellenic Quatity Foods A.E. κατά της Ατλάντικ.

Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός 60 ημερών από σήμερα.

imerisia.gr