Η πορεία των μικρών έργων που έχουν αποφασιστεί προκειμένου να μην υπάρχουν και φέτος τα έντονα φαινόμενα λειψυδρίας στα Χανιά, εξετάστηκε στην διάρκεια σύσκεψης της επιτροπής «αξιολόγησης και εξέτασης των προβλημάτων Διαχείρισης Υδατικού Δυναμικού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» η οποία συνεστήθη με την υπ αριθ 564/12-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κου Αθανασίου Καρούντζου.

Στην σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στην Π.Ε.Χανίων διαπιστώθηκε ότι έχουν γίνει σημαντικές ενέργειες όσον αφορά:
Α. Στην Ενεργοποίηση των δυο γεωτρήσεων του ΟΑΔΥΚ στις θέσεις: Κυπάρισος & Κόκκινο Μετόχι συνολικής δυναμικότητας 150 κυβ/h
Β. Στην αδειοδότηση της γεώτρησης της ΔΕΥΑ Χανίων στην θέση:Αγιά

Επιπλέον αποφασίστηκε :

Α. Να προωθηθούν άμεσα οι διαδικασίες αδειοδότησης της γεώτρησης του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου η οποία είχε αποφασιστεί σε προηγούμενη σύσκεψη στη θέση Μυλωνιανά

Β Να εφαρμοστούν οι αποφάσεις αδειοδότησης των έργων υδροληψίας τοποθετώντας τους προβλεπόμενους υδρομετρητές των απολήψιμων ποσοτήτων από όλους τους φορείς. Την εφαρμογή των αποφάσεων ζήτησε η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης διοίκησης ζητώντας την συνεργασία του Τμήματος Υδροοικονομίας και περιβάλλοντος της ΠΕ Χανίων με τεχνικό σύμβουλο τον ΟΑΔΥΚ.

Γ. Η διατήρηση της στάθμης της λίμνης της Αγιάς, η οποία θα ελέγχεται από το αρμόδιο τμήμα του Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Χανίων, σε συνέχεια προηγούμενου εγγράφου της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Σε επόμενη συνάντηση θα συζητηθούν:

1. Ο τρόπος συνεργασίας της Αποκεντρωμένης Δ/σης με την Π.Ε Χανίων με δεδομένο ότι από 1/7/2011 γίνεται μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Αποκεντρωμένη Δ/ση στην αιρετή Περιφέρεια στον Τομέα Υδάτων.
2. Η πορεία εκτέλεσης της εργασίας του φράγματος Βαλσαμιώτη & της επικαιροποίησης των μελετών των φραγμάτων της λεκάνης Ταυρωνίτη.

Στην συνεδρίαση της επιτροπής συμμετείχαν: Απόστολος Βουλγαράκης Αντιπεριφερειάρχης  Χανίων ως Πρόεδρος, Ιωάννης Μαλανδράκης Δήμαρχος Πλατανιά, Εμμανούηλ Μαυράκης Δ/ντής Δ/νσης Υδάτων και ο αναπληρωτής του κος Στέργιος Κοκκολάκης Τμηματάρχης του Τμήματος Β΄ της Δ/νσης Υδάτων, Κων/νος Στεργιάννης ως αναπληρωτής του Δημάρχου Χανίων κ. Εμμ Σκουλάκη, Μάρκος Πατρελάκης Δ/νων Σύμβουλος του ΟΑΔΥΚ, Κων/νος Βοζινάκης υπάλληλος Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.