Σε εξέλιξη βρίσκεται το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με κύρια θέματα:

1) Γνωμοδότηση Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων αναφορικά με την «Κατασκευή Πεζογέφυρας στο ξενοδοχείο Πανόραμα» στη περιοχή Καλαμάκι Κάτω Γαλατά Δήμου Χανίων που ήδη έγινε αποδεκτή αφού εντός 3μηνών από την υποβολή του αιτήματος έπρεπε να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, διαφορετικά θεωρείται αυτοδίκαια εγκριθέν, δεδομένου ότι η προθεσμία έληγε στις 11/6/2011.

2) Έγκριση υποβολής αιτήματος ρύθμισης δανείων ΔΕΥΑΧ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Όσον αφορά το 2ο θέμα, η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι απεστάλησαν πρόσφατα τα δικαιολογητικά που απαιτεί το Τ.Π. & Δ. για την υποβολή του αιτήματος και κάθε καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα την παρακράτηση ποσού 135.656 € μηνιαίως από τις τακτικές επιχορηγήσεις προς το Δήμο Χανίων.