Και τα Ελληνικά Πετρέλαια έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης , σύμφωνα με την έκθεση των επιθεωρητών της τρόικας που περιήλθε στην κατοχή του Reuters αργά την Τετάρτη.

Όπως προκύπτει από τον κατάλογο των προς αποκρατικοποίηση περιουσιακών στοιχείων που δημοσιεύεται στο παράρτημα της έκθεσης, η κυβέρνηση σκοπεύει να πωλήσει το 35,5% που κατέχει στην εταιρεία στο πρώτο τρίμηνο του 2012.

Προς χωριστή πώληση φαίνεται να οδεύουν και η ΔΕΠΑ με την ΔΕΣΦΑ. Σύμφωνα με τον κατάλογο, θα πωληθεί ποσοστό 55% της ΔΕΠΑ που θα εμπορεύεται και 31% του ΔΕΣΦΑ, που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής. Και οι δύο πωλήσεις σχεδιάζονται για το τελευταίο τρίμηνο του 2011.